VI HJELPER DEG MOT ET BEDRE INNEKLIMA

INNREGULERING AV VENTILASJON

Vi har erfaring med innregulering fra tusenvis av ventilasjonsanlegg siden 1986. Store og små bygg, alt i fra vanlig regulering til behovstyrte VAV-anlegg. Vi har bred erfaring på alle typer VVS-anlegg.

SERVICE PÅ ANLEGG

Vi utfører service på anlegg fra 1-2 ganger i løpet av året etter avtale. Vi tilbyr utskifting av filter, reimer. Giring av anlegg, samt generell service og vedlikehold.

PROSJEKTERING

Med Ingeniør Steinar Boberg i spissen og godkjenning i tiltaks klasse 2 har vi mulighet til å prosjektere dine anlegg med erfaring på prosjekter som strekker seg over tretti år tilbake i tid. De som prosjekterer hos oss, har tidligere erfaring med innregulering. Dette er en fordel, da vi har praktisk erfaring ute på bygg ved sluttkontrollen av anlegg. Vi kan derfor allerede på tegnestadiet luke ut de vanligste prosjektering feil.  

 
INNEKLIMA MÅLINGER/LOGGING

 Vi har utstyr og erfaring til å foreta alt fra støvmålinger, til lyd, fuktighet, co2 nivå, partikkelmålinger og temperatur. Dette kan logges over tid for å finne ut av eventuelle problemer som dere ikke vet omfanget eller årsaken til.

Opphavsrett Aircontrol